Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Åben mandag - lørdag
kl. 8:00-16:00

 

Oversigt

 
Klik her for at åbne et chat vindue til sjælesorg.nu
 

TORSDAGSOPLEVELSER 
- udflugt til Kronjylland

Fredag den 17. august, afgang kl. 8.30


  

Samarbejdet mellem Kildevangen og Gjøl kirke har indtil nu fungeret under navnet Torsdagshygge - Det
ændrer vi nu til Torsdagsoplevelser.
Første oplevelse er en udflugt.
Der er der afgang kl. 8.30 fra Gjøl kirkes
parkeringsplads.

Turen går til Sct. Mortens kirke i Randers, hvor vores tidligere organist Kristian Melchior vil tage i mod os og vise rundt på hans nye arbejdsplads.
Derefter går turen videre til Dansk Landbrugsmuseum ved Auning, hvor vi vil få opfrisket gamle minder fra landbrugets historie. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.30. Udflugten koster 300 kr. pr. person
for mad, kaffe og bus.

Drikkevarer til maden er egenbetaling.
Tilmelding senest 4. August til Brugerrådet ved Kildevang.

 

Gospelgudstjeneste

Lørdag den 22. september kl. 14.30
Traditionen tro inviterer årets konfirmander fra
Gjøl, Nørhalne og Biersted sammen med Joachim
Hejslet og band til gospelgudstjeneste. Med masser
af sang, musik og festlig stemning bliver der lagt
op til en meget anderledes gudstjeneste.

Alle er velkomne!
Et samarbejde mellem Gjøl og Biersted Sogne
 

Gud & Pasta 

Onsdag den 12. september kl. 17.30
Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde,
hvor børnekoret vil synge for.
Derefter går vi i sognegården for at spise
sammen. Spisning koster 25 kr. for voksne
og er gratis for børn.
Tilmelding senest søndag den 9/9 til Morten
Krogh tlf. 96964699 (tirs- og fredag
9.30-12.30) / mail: mokm@km.dk / SMS 60671556
 

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 30. september kl. 10.15
En festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver.
Tag lidt frugt og grønt, brød eller blomster med, så giver vi det sammen videre til hinanden, og til de der trænger!
Spejderne og de børn, der har lyst, vil bære det hele ind i kirken ved gudstjenestens start.

Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i våbenhuset efterfulgt af auktion over de ting, som
er medbragt.
De indsamlede penge går til vores lokale julehjælp.

Spejderne og Sognekor medvirker.