Projekter

Klik på billederne for at se en større udgave
 

2007

I år blev hovedstien (53x2,5meter) fra parkeringspladsen til og med forpladsen og trappen foran våbenhuset anlagt. Der blev lige som de foregående år anvendt jetbrændte granitfliser, chaussesten og brosten. Pladsen foran våbenhuset er blevet lidt større og samtidig er anlægget blevet lidt mere spændende med et buet stianlæg og integrerede plantekummer. Igen i år etablerede vi stibelysning sammen med anlæggelsen. Der blev også sat to lamper op, umiddelbart uden for lågen mellem parkeringspladsen og kirkegården, for at markere indgangspartiet og give optimal belysning i den mørke tid.

Den gamle garage ved præsteboligen blev revet ned og en ny opført. Dette medførte behov for tilpasning og genopretning af de omkringliggende arealer, hvilket vi på kirkegården gladeligt påtog os. Der blev lavet opkørsel til garagen i cementfliser og en gammel stensætning samt en del jord blev fjernet så gårdspladsen kunne udvides. Herefter opbyggede vi en ny stensætning med natursten. Her ud over etablerede vi en lille trappe samt stibelægning, så det nu er muligt at færdes bag omkring garagen. For at skabe sammenhæng i det hele sluttede vi af med at plante buskbum langs kanten af stensætningen og lægge nyt ral på gårdspladsen.