Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277291


Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro
 

 

Arrangementer i Gjøl Sogn                             

                                                                                                                                                                      

Valg 2016 Orienterings- og opstillingsmøde

Tirsdag den 13. september kl. 19.00-21.00 i Gjøl Sognegård

Nej, der er ikke valg hverken til kommunalbestyrelse eller regionsråd i 2016, og sandsynligheden for, at der bliver et folketingsvalg i 2016 er vist også meget ringe.
Der er valg til Danmarks 1756 menighedsråd – også til Gjøl Menighedsråd. Reserver datoen og sæt X i kalenderen.

Deltag i en aften, hvor vi samles for at drøfte og muligvis sammensætte et nyt menighedsråd, der de næste 4 år skal lede det kirkelige liv i sognet sammen med præsten. I mødets første del vil menighedsråde give en status på de sidste 4 års arbejde, orientere om menighedsrådets opgaver og kompetencer og om økonomi og kommende initiativer. 

Efter et musikalsk indslag og lidt til ganen og maven, er resten af aftenen menighedens og kandidaternes med opstilling og valg af kandidater. Det er vigtigt, at menighedsrådet er sammensat så repræsentativt som muligt, således at rådet afspejler sognet.

Menighedsrådet ser frem til et stort fremmøde og en frugtbar og åben debat om sammensætningen af det kommende menighedsråd.

                                                                                                                                                                          

Gud & Pasta

Flyttes til onsdag den 21. september kl. 17.30 i Gjøl Kirke

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Spisning koster 25,- kr. for voksne og er gratis for børn.

Tilmelding senest den 18. september til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / sms 51 51 46 48 / eller lrk@km.dk

                                                                                                                                                                          

Høstgudstjeneste

Søndag den 25. september kl. 14.00 i Gjøl Kirke

Kirken vil være flot pyntet i anledning af, at høsten er i hus, og alle må gerne medbringe lidt af årets høst i form af frugt, grønt, brød, blomster m.m. Spejderne og de børn, der har lyst, vil bære det hele ind i kirken ved gudstjenestens start.

Kirkens Børnekor samt Sognekor medvirker.

Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i våbenhuset efterfulgt af auktion over de ting, som er medbragt. De indsamlede penge går til lokal julehjælp.

                                                                                                                                                                          

Gospelgudstjeneste

Lørdag den 1. oktober kl. 14.30 i Gjøl Kirke

Under ledelse af Joachim Hejslet m. band, synger konfirmander fra Gjøl, Biersted og Nørhalne for til en festlig gospelgudstjeneste som afslutning på dagens gospelworkshop.

Kom til en festlig og anderledes gudstjeneste med masser af sang og musik. Alle er velkommen.

Et samarbejde mellem Gjøl og Biersted Sogne.

                                                                                                                                                                          

Salmestafetten i Vadum Kirke

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30


Vi synger salmer af Thomas Kingo - med musikpædagog Hanne Møller.

Salmestafetten arrangeres i samarb. med Biersted, Vadum, Vedsted og Aaby Sogn.

De øvrige arrangementer i "Salmestafetten" kan ses her.
                                                                                                                                                                          

Sogneaften med Jacob Birkler

Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Gjøl Sognegård

Kom til et spændende foredrag med Jacob Birkler, der har været medlem af Etisk Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016. 

Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd 

Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi ’kan’ gøre hænger ikke altid sammen med det vi ’bør’ gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer der opstår, når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer, der opstår ved livets begyndelse og afslutning.

Kaffe: kr. 25,-

                                                                                                                                                                          

Gudstjeneste og fællesspisning

Søndag den 9. oktober kl. 10.15

Vi mødes til gudstjeneste i Gjøl Kirke, hvor kirkesanger Thomas Rewes denne dag synger lidt ekstra for os.

For de, der har lyst, er der efterfølgende fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården. Pris for varm mad kr.  25,-, som betales på dagen.

Tilmelding senest den 3. oktober til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / 51 51 46 48.

                                                                                                                                                                          

Torsdagshygge "Gjøl Lokalhistorisk Arkiv"

Torsdag den 13. oktober kl. 10.00 i Kildevang

Henny Christensen, Krista Kragh og Cecil, kommer og viser billeder fra og fortæller om Gjøl Lokalhistorisk Arkiv.

Vi glæder os til en formiddag i mindernes tegn.

Et arrangement i samarb. med Kildevang

                                                                                                                                                                          

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 30. oktober kl. 10.15 i Gjøl Kirke

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

Kom og oplev en festlig gudstjeneste for hele familien, hvor Minikonfirmander, Spejdere og Kirkens Spirekor samt Børnekor medvirker.

Tema: Guds rige.

                                                                                                                                                                          
Koncert: Gammel Dansk og Stedsegrønt

Onsdag den 2. november kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Denne aften er der koncert med den kendte skuespiller Finn Bredahl, hans hustru Bente Bredahl og Gjøl Kirkes organist Kristian Melchior Echwald.

Ved koncerten vil Finn Bredahl synge gamle danske revyviser, kombineret med evergreens, med fru Bente på saxofon. Undervejs vil Finn Bredahl fortælle anekdoter fra sit lange liv på teaterscenen.

Koncerten begynder i kirken kl. 19.30 og fortsætter under mere afslappede former i sognegården, hvor der også vil være kaffe til publikum.

Kaffe kr. 25,-

 

Spil Dansk Dag

Torsdag den 3. november kl. 10.00 i Gjøl Kirke

Børnehavebørn inviteres i kirken sammen med deres bedsteforældre, forældre og andre, der har mulighed for det. Arrangementet byder på fællessang samt underholdning ved børnehavebørnene. 

Efter arrangementet i kirken er der kaffe i sognegården. 

Alle er velkomne.

                                                                                                                                                                          

Allehelgen

Søndag den 6. november kl. 16.00 i Gjøl Kirke

Gudstjenesten Allehelgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Som det er tradition i Gjøl Kirke, vil navnene på de, der er døde i det forgangne år, blive nævnt, og vi vil tænde et lys for hver enkelt.
Efter gudstjenesten er der desuden mulighed for at få et lys til at sætte ud på de kæres grave. 

Gjøl Sognekor medvirker.

                                                                                                                                                                          

Salmestafetten i Biersted Kirke

Onsdag den 16. november kl. 19.30


Vi synger salmer af Hans Adolf Brorson – ved kirkesanger Morten Krogh Mortensen.

Salmestafetten arrangeres i samarb. med Biersted, Vadum, Vedsted og Aaby Sogn.

De øvrige arrangementer i "Salmestafetten" kan ses her.