Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277291


Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro
 

 

Arrangementer i Gjøl Sogn                                                            

                                                                                                                                                                                     

Torsdagshygge i Gjøl Sognegård: Foredrag "Humor og Kristendom"

Torsdag den 12. oktober kl. 10.00

Foredrag med Ejler Winkel, tidligere præst i Hjortdal, Kollerup og Fjerritslev.

Ejler Winkel har også været repræsenteret på Borgerlisten i Jammerbugt Kommunalbestyrelse, men valgte at træde ud i slutningen af 2016 og bruger nu en del af sin tid på at holde foredrag.

Kaffe kr. 25,-

Torsdagshygge er arrangeret i samarbejde mellem Kildevang og Gjøl Menighedsråd

                                                                                                                                                                                    

Gudstjeneste og fællesspisning i Gjøl Kirke

Søndag den 22. oktober kl. 10.15

Ved gudstjenesten vil kirkesanger Thomas Rewes synge solosange fra sit store klassiske repertoire.

Efterfølgende vil der være fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.

Pris for varm mad kr. 25,-, som betales på dagen.

Tilmelding senest den 17. oktober til Lone Krogsgaard tlf. 98277050 / 51514648.

                                                                                                                                                                                    

Salmestafetten "Vi synger med Folketinget": Karen Klint i Biersted Kirke

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30

I denne sæson har vi indbudt både nuværende og tidligere folketingspolitikere til at komme og fortælle om deres forhold til salme- og fællessang.

Karen Klint har siddet i Folketinget siden 1998. Hun er formand for Folketingets Kirkeudvalg.

Salmestafetten er et samarbejde mellem Gjøl, Vadum, Vedsted, Aaby og Biersted Kirke.

                                                                                                                                                                                     

Allehelgen i Gjøl Kirke

Søndag den 5. november kl. 16.00

Gudstjenesten Allehelgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Navnene på de, der er døde i det forgangne år, vil blive nævnt, og vi tænder et lys for hver enkelt. 

Efter gudstjenesten er der desuden mulighed for at få et lys til at sætte ud på de kæres grave.

Gjøl Sognekor medvirker.

                                                                                                                                                                                    

Torsdagshygge i Kildevang: "Kunst og Kultur" på Gjøl

Søndag den 9. november kl. 10.00

Gjøl Kunstforening blev stiftet i november 2016 med det formål at anskaffe, udstille og formidle kunst til og på Gjøl.

Der kommer én fra bestyrelsen og fortæller om foreningens spændende arbejde og planer.

Kaffe kr. 25,-

Torsdagshygge er arrangeret i samarbejde mellem Kildevang og Gjøl Menighedsråd

                                                                                                                                                                                    

Reformationsgudstjeneste ved Karsten Nissen i  Gjøl Kirke

Søndag den 19. november kl. 10.15

I anledning af reformationsjubilæet er Aaby, Vedsted, Biersted, Vadum og Gjøl sogn gået sammen om en fællesgudstjeneste i Gjøl Kirke, hvor vi skal høre musik fra reformationstiden og synge både Luthersalmer og nye reformationssalmer.

Prædikant er tidl. biskop over Viborg Stift, Karsten Nissen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en festlig gudstjeneste, hvor dygtige korsangere og kirkemusikere medvirker.

                                                                                                                                                                                    

Gud & Pasta i Gjøl Kirke

Onsdag den 22. november kl. 17.30

Vi starter med en gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen.

Spisning koster kr. 25,- for voksne og er gratis for børn.

Tilmelding senest den 19. november til Lone Krogsgaard tlf.: 98277050 / SMS: 51514648 / mail: lrk@km.dk