Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277291


Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro
 

 

Arrangementer i Gjøl Sogn                                                            

                                                                                                                                                                         

Gudstjeneste og fællesspisning

Søndag den 27. august kl. 10.15

Efter gudstjenesten vil vi samlet gå til fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.

Pris for varm mad 25 kr. som betales på dagen.

Tilmelding senest den 22. august til Lone Krogsgaard tlf. 98277050 / 51514648.

                                                                                                                                                                         

Skabelsesgudstjeneste i Gjøl Kirke

Søndag den 3. september kl. 10.15

En gudstjeneste, hvor miljø, klima og træplantning i anleding af reformationsjubilæet sammentænkes.

Skabelsestid og klimastafet
Perioden 1. september - 4. oktober er Skabelsestid. Kirker i Danmark og mange kirker i verden sætter i denne periode særligt fokus på Guds skaberværk. Menighedsrådet har valgt, at der i Gjøl Kirke afholdes en "skabelsesgudstjeneste" med fokus på klima og miljø. Et led i gudstjenesten vil være den såkaldte "Klimastafet". En kuffert med symboler, der gør opmærksom på klimaforandringernes konsekvenser.

Gjøls største kor
Gjøls største kor medvirker. 

Træplantning - Plant håb!
Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd opfordrer alle kirker og trossamfund til at plante træer lokalt og ude i verden i jubilæumsåret for Reformationen. Et træ har ud over hele jorden en stærk og umiddelbar symbolkraft og minder os om rodfæstethed, fællesskab og håb. Et træ får os til at besinde os og se fremad på frugterne og den verden, vi ønsker at videregive til kommende generationer. Der fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: "Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen?". Han svarede: "Så ville jeg plante et æbletræ i dag!". Det giver god mening at plante træer, ikke mindst i reformationsåret.

Efter gudstjenesten vil Gjøl være med til at sætte synlige og varige håbs tegn ved at plante 5 æbletræer. Konfirmanderne vil blive overdraget hvervet at plante træerne.
Der vil i forbindelse med arrangementet blive mulighed for at få fremstillet æblesaft af medbragte æbler, ligesom der vil blive serveret en kop kaffe og æblekage.