Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277291


Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro
 

 

Arrangementer i Gjøl Sogn                             

                                                                                                                                                                          

Fastelavnsgudstjeneste i Gjøl Kirke

Søndag den 26. februar kl. 14.00

En familiegudstjeneste for store og små. Kom gerne udklædt.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kakao med fastelavnsboller i sognegården.

Kirkens Børnekor samt Gjøl Spejderne medvirker.

                                                                                                                                                                     

Filmaften i sognegården i Nørhalne

Torsdag den 2. marts kl. 19.00

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som filmen rejser.

I anledning af 500 års jubilæet for reformationen vil vi denne aften se en film, der handler om netop denne spændende periode i vores kirkehistorie.
I filmen følger vi Martin Luther, som er en munk, der er underlagt paven i Rom. Livet som munk er hårdt for Luther, for han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser Gud som en, man skal frygte, i stedet for en, man skal elske.
Luther kommer til Rom og får øjnene op for, hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er ikke enig i, at Biblen kun skal være på latin, idet han mener, at alle har ret til at læse Guds ord. Luther vælger at gå imod Rom og dermed starter han den kristne reformation.

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-

                                                                                                                                                                          

Gudstjeneste og fællesspisning i Gjøl Kirke

Søndag den 5. marts kl. 10.15

Vi mødes til gudstjeneste i Gjøl Kirke.
For dem, der har lyst, er der efterfølgende fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.
Pris for varm mad kr. 25,- (betales på dagen).

Tilmelding senest d. 1. marts til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / 51 51 46 48.

                                                                                                                                                                     

Torsdagshygge "Grønnedal og Ivigtut - foredrag ved Troels Tejlgaard"

Torsdag den 9. marts kl. 10.00 i Gjøl Sognegård


Troels Tejlgaard var skoleleder på Grønnedal Skole i Sydgrønland 1967-70.
Eleverne var officerbørn fra flådestationen og funktionærbørn fra kryolitbruddet.
Foredraget vil handle om Flådestationens og kryolitbruddets historie og de glæder og oplevelser, man kunne have som eneste civilt ansatte blandt flådepersonel.
Kaffe kr. 25,-

Et samarbejde mellem Gjøl Menighedsråd og Kildevang.
                                                                                                                                                                   

Sogneindsamling 2017 fra Sognegården

Søndag den 12. marts kl. 10.00-13.00

Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område. I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat soldrevne vandpumper, så kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af grøntsager. Overskuddet fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.

Sidste år indsamlede Gjøl sogn 7.530 kr.

Efter indsamlingen afsluttes med suppe i sognegården. Kom og gi’ en hånd med.

Meld dig som indsamler til Jonna Uttrup tlf. 23 66 72 70 - mail: mogens.uttrup@privat.dk

                                                                                                                      

Foredrag med Özlem Cekic

Onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Gjøl Sognegård

Foto: Thomas Kjeldsen
Foto: Thomas KjeldsenHvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper?
Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm, og antallet af nydanskere i Danmark stiger. Vi frygter det ukendte, men vi har meget mere til fælles end det, der skiller os ad. Med det udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige danskere – både folk hun var enige med, og folk hun var rygende uenig med.
Özlem Cekic har også besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister m.fl . – i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter.

Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med et bud på, hvad man selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, man måske tror, man intet har til fælles med.

Kaffe kr. 25,-.
                                                                                                                                                                     

Filmaften

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i Gjøl Sognegård

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som filmen rejser.

En polsk pige har mistet begge sine forældre under Anden Verdenskrig og er vokset op i et katolsk kloster. I 1961 forbereder hun sig på at aflægge nonneløftet, men først bliver hun bedt af priorinden om at opsøge sin sidste nulevende slægtning, tante Wanda. Tanten vender op og ned på den unge Idas liv, da hun indvier hende i familiens tragiske historie. 
En smuk og stille film om identitet, tilgivelse og det at leve i en verden af uret. 
Filmen vandt en Oscar for bedste udenlandske film i 2015. 

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-

                                                                                                                                                                     

Familiegudstjeneste palmesøndag

Søndag den 9. april kl. 10.15 i Gjøl Kirke


En festlig gudstjeneste, hvor børn bærer ”palmegrene” ind i kirken, og Børnekoret medvirker med et lille optrin. Børn, der er født i 2011, indbydes til få overrakt en boggave. Desuden vil årets guldkonfirmander være til stede i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården, og spejderne arrangerer
æggejagt for børnene.
                                                                                                                                                                   

Filmaften i sognegården i Nørhalne

Torsdag den 20. april kl. 19.00

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som filmen rejser.

Vi slutter denne sæson af filmaftener af med at se en film, der handler om det kristne grundbegreb nåde. 
I filmen møder vi to politibetjente. Den ene er en sort, kristen mand, som kun er politibetjent på hverdage for at få råd til at virke som præst i en lille lokal menighed.
Den anden er en hvid mand, som mistede en søn for 15 år siden og har siden levet en indesluttet tilværelse fyldt med afmagt og vrede. Hans ægteskab hænger i en tynd tråd, og han udviser ingen interesse for parrets anden søn, der nu er blevet 17 år.
Filmens omdrejningspunkt er forholdet mellem de to betjente. De tvinges til at køre sammen som partnere, men finder ingen glæde ved hinandens selskab.
Først da det for alvor går galt for den hvide betjent, mødes de to forskellige verdener. Begge mænd oplever nu for første gang, hvordan det er at blive mødt af en ubetinget nåde, og deres liv ændres for altid.

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-

                                                                                                                      

Folkemusik på Gjøl

Tirsdag den 25. april kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Gjøl var som bekendt oprindelig en ø i Limfjorden, og som på mange andre øer opstod der en rig musiktradition. Flere markante spillemænd udførte deres gerning både her og i store dele af Vendsyssel. Det var bl.a. N. J. Nielsen (1860-1933), Jens Kristian Jensen (1872-1931) og Ejler Jensen (1898-1979), der viede deres liv til folkemusikken, og det er melodier fra deres storhedstid, der spilles ved koncerten.

Koncerten er med Spillemandskredsen Nordjylland, under ledelse af Ivan Arntoft.

                                                                                                                                                                     

Gud & Pasta

Onsdag den 26. april kl. 17.30 i Gjøl Kirke

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen.
Spisning koster kr. 25,- for voksne og er gratis for børn.

Tilmelding senest den 23. april til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / sms 51 51 46 48 / eller lrk@km.dk

                                                                                                                      

Torsdagshygge "Besøg på Troldemuseet på Gjøl"

Torsdag den 11. maj kl. 10.00


Vi mødes ved det nye Troldemuseum overfor Brugsen, hvor vi går på opdagelse i museet og oplever nye eventyr. Kaffen drikker vi i Brugsens »dagligstue«.
Kaffe kr. 25,-

Et samarbejde mellem Gjøl Menighedsråd og Kildevang.
                                                                                                                                                                     

Forårskoncert 2017

Torsdag den 18. maj kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Gjøl Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker sammen med Gjøl Sognekor.
Desuden medvirker organist og korleder Kristian Melchior Echwald samt kirkesanger Thomas Rewes.

Det bliver et alsidigt program med kendte forårsklassikere, rytmiske sange og fællessange og en hel masse sangglæde.