Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Åben mandag - lørdag
kl. 8:00-16:00

 

Oversigt

 

Familiegudstjeneste palmesøndag

Søndag den 9. april kl. 10.15 i Gjøl Kirke

En festlig gudstjeneste, hvor børn bærer ”palmegrene” ind i kirken, og Børnekoret medvirker med et lille optrin. Børn, der er født i 2011, indbydes til at få overrakt en boggave. Desuden vil årets guldkonfirmander være til stede i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården, og spejderne arrangerer æggejagt for børnene.

 

Folkemusik på Gjøl

Tirsdag den 25. april kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Gjøl var som bekendt oprindelig en ø i Limfjorden, og som på mange andre øer opstod der en rig musiktradition. Flere markante spillemænd udførte deres gerning både her og i store dele af Vendsyssel. Det var bl.a. N. J. Nielsen (1860-1933), Jens Kristian Jensen (1872-1931) og Ejler Jensen (1898-1979), der viede deres liv til folkemusikken, og det er melodier fra deres storhedstid, der spilles ved koncerten.

Koncerten er med Spillemandskredsen Nordjylland, under ledelse af Ivan Arntoft.

 

Forårskoncert 2017

Torsdag den 18. maj kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Gjøl Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker sammen med Gjøl Sognekor.
Desuden medvirker organist og korleder Kristian Melchior Echwald samt kirkesanger Thomas Rewes.

Det bliver et alsidigt program med kendte forårsklassikere, rytmiske sange og fællessange og en hel masse sangglæde.

Konfirmander 2017

Camilla Windfeld Christensen
Clara Windfeld Christensen
Peter Schlotfeldt Rytter Jensen
Frederik Dalby Jepsen
Simon Risdahl Krogsgaard
Jacob Fristrup Krogshave
Benedikte Palsgaard Madsen
Magnus Overby Nørgård
Troels Lyndgaard Pedersen
Sarah Sant Poulsen

 

Filmaften i sognegården i Nørhalne

Torsdag den 20. april kl. 19.00

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som filmen rejser.

Vi slutter denne sæson af filmaftener af med at se en film, der handler om det kristne grundbegreb nåde. 
I filmen møder vi to politibetjente. Den ene er en sort, kristen mand, som kun er politibetjent på hverdage for at få råd til at virke som præst i en lille lokal menighed.
Den anden er en hvid mand, som mistede en søn for 15 år siden og har siden levet en indesluttet tilværelse fyldt med afmagt og vrede. Hans ægteskab hænger i en tynd tråd, og han udviser ingen interesse for parrets anden søn, der nu er blevet 17 år.
Filmens omdrejningspunkt er forholdet mellem de to betjente. De tvinges til at køre sammen som partnere, men finder ingen glæde ved hinandens selskab.
Først da det for alvor går galt for den hvide betjent, mødes de to forskellige verdener. Begge mænd oplever nu for første gang, hvordan det er at blive mødt af en ubetinget nåde, og deres liv ændres for altid.

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-

 

Gud & Pasta

Onsdag den 26. april kl. 17.30 i Gjøl Kirke

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen.
Spisning koster kr. 25,- for voksne og er gratis for børn.

Tilmelding senest den 23. april til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / sms 51 51 46 48 / eller lrk@km.dk