Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Åben mandag - lørdag
kl. 8:00-16:00

 

Oversigt

 

Ledig stilling ved Gjøl Kirke

Gjøl Kirke søger gravermedhjælper pr. 15. marts 2017

 

Salmestafetten i Gjøl Kirke

Onsdag den 15. februar kl. 19.30-21.30


Vi synger salmer af K. L. Aastrup med stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard.

Salmestafetten arrangeres i samarb. med Biersted, Vadum, Vedsted og Aaby Sogn.

De øvrige arrangementer i "Salmestafetten" kan ses her.

 

Filmaftener i Nørhalne Sognegård

Torsdag den 2. marts kl. 19.00

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som fi lmen rejser.

I anledning af 500 års jubilæet for reformationen vil vi se en film om Martin Luther. Han får i Rom øjnene op for, hvordan den katolske kirke udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er uenig i, at Biblen kun
skal være på latin og mener, at alle har ret til at læse Guds ord. Luther vælger at gå imod Rom, og dermed starter han den kristne reformation.

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-

Konfirmander 2017

Camilla Windfeld Christensen
Clara Windfeld Christensen
Peter Schlotfeldt Rytter Jensen
Frederik Dalby Jepsen
Simon Risdahl Krogsgaard
Jacob Fristrup Krogshave
Benedikte Palsgaard Madsen
Magnus Overby Nørgård
Troels Lyndgaard Pedersen
Sarah Sant Poulsen

 

Fastelavnsgudstjeneste i Gjøl Kirke

Søndag den 26. februar kl. 14.00


En familiegudstjeneste for store og små. Kom gerne udklædt.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kakao med fastelavnsboller i sognegården.
Kirkens Børnekor samt Gjøl Spejderne medvirker.