Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Åben mandag - lørdag
kl. 8:00-16:00

 

Oversigt

 

Fastelavnsgudstjeneste i Gjøl Kirke

Søndag den 26. februar kl. 14.00


En familiegudstjeneste for store og små. Kom gerne udklædt.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kakao med fastelavnsboller i sognegården.
Kirkens Børnekor samt Gjøl Spejderne medvirker.

 

 

Filmaftener i Nørhalne Sognegård

Torsdag den 2. marts kl. 19.00

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som fi lmen rejser.

I anledning af 500 års jubilæet for reformationen vil vi se en film om Martin Luther. Han får i Rom øjnene op for, hvordan den katolske kirke udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er uenig i, at Biblen kun
skal være på latin og mener, at alle har ret til at læse Guds ord. Luther vælger at gå imod Rom, og dermed starter han den kristne reformation.

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-
 

 

Torsdagshygge "Grønnedal og Ivigtut - foredrag ved Troels Tejlgaard"

Torsdag den 9. marts kl. 10.00 i Gjøl Sognegård


Troels Tejlgaard var skoleleder på Grønnedal Skole i Sydgrønland 1967-70.
Eleverne var officerbørn fra flådestationen og funktionærbørn fra kryolitbruddet.
Foredraget vil handle om Flådestationens og kryolitbruddets historie og de glæder og oplevelser, man kunne have som eneste civilt ansatte blandt flådepersonel.
Kaffe kr. 25,-

Et samarbejde mellem Gjøl Menighedsråd og Kildevang.
 

 

Foredrag med Özlem Cekic

Onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Gjøl Sognegård

Foto: Thomas Kjeldsen
Foto: Thomas KjeldsenHvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper?
Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm, og antallet af nydanskere i Danmark stiger. Vi frygter det ukendte, men vi har meget mere til fælles end det, der skiller os ad. Med det udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige danskere – både folk hun var enige med, og folk hun var rygende uenig med.
Özlem Cekic har også besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister m.fl . – i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter.

Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med et bud på, hvad man selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, man måske tror, man intet har til fælles med.

Kaffe kr. 25,-.

Konfirmander 2017

Camilla Windfeld Christensen
Clara Windfeld Christensen
Peter Schlotfeldt Rytter Jensen
Frederik Dalby Jepsen
Simon Risdahl Krogsgaard
Jacob Fristrup Krogshave
Benedikte Palsgaard Madsen
Magnus Overby Nørgård
Troels Lyndgaard Pedersen
Sarah Sant Poulsen

 

Gudstjeneste og fællesspisning i Gjøl Kirke

Søndag den 5. marts kl. 10.15

Vi mødes til gudstjeneste i Gjøl Kirke.
For dem, der har lyst, er der efterfølgende fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.
Pris for varm mad kr. 25,- (betales på dagen).

Tilmelding senest d. 1. marts til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / 51 51 46 48.

 

Sogneindsamling 2017 fra Sognegården

Søndag den 12. marts kl. 10.00-13.00

Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område. I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat soldrevne vandpumper, så kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af grøntsager. Overskuddet fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.

Sidste år indsamlede Gjøl sogn 7.530 kr.

Efter indsamlingen afsluttes med suppe i sognegården. Kom og gi’ en hånd med. 

Meld dig som indsamler til Jonna Uttrup tlf. 23 66 72 70 - mail: mogens.uttrup@privat.dk

 

Filmaften

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i Gjøl Sognegård

Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogn. Efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende drøfter vi nogle af de emner og spørgsmål, som filmen rejser.

En polsk pige har mistet begge sine forældre under Anden Verdenskrig og er vokset op i et katolsk kloster. I 1961 forbereder hun sig på at aflægge nonneløftet, men først bliver hun bedt af priorinden om at opsøge sin sidste nulevende slægtning, tante Wanda. Tanten vender op og ned på den unge Idas liv, da hun indvier hende i familiens tragiske historie. 
En smuk og stille film om identitet, tilgivelse og det at leve i en verden af uret. 
Filmen vandt en Oscar for bedste udenlandske film i 2015. 

Ost og rødvin/kaffe kr. 25,-