Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Åben mandag - lørdag
kl. 8:00-16:00

 

Oversigt

 

Høstgudstjeneste i Gjøl Kirke

Søndag den 25. september kl. 14.00

Kirken vil være flot pyntet i anledning af, at høsten er i hus, og alle må gerne medbringe lidt af årets høst i form af frugt, grønt, brød, blomster m.m. Spejderne og de børn, der har lyst, vil bære det hele ind i kirken ved gudstjenestens start.

Kirkens Børnekor samt Sognekor medvirker.

Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i våbenhuset efterfulgt af auktion over de ting, som er medbragt. De indsamlede penge går til lokal julehjælp.

 

Gospelgudstjeneste

Lørdag den 1. oktober kl. 14.30 i Gjøl Kirke

Under ledelse af Joachim Hejslet m. band, synger konfirmander fra Gjøl, Biersted Nørhalne for til en festlig gospel-gudstjeneste som afslutning på dagens gospelworkshop.

Kom til en festlig og anderledes gudstjeneste med masser af sang og musik. Alle er velkommen.

Et samarbejde mellem Gjøl og Biersted Sogne.

 

Sogneaften med Jacob Birkler

Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Gjøl Sognegård

Kom til et spændende foredrag med Jacob Birkler, der har været medlem af Etisk Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016.  


Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd 

Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi ’kan’ gøre hænger ikke altid sammen med det vi ’bør’ gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer der opstår, når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer, der opstår ved livets begyndelse og afslutning.

Kaffe: kr. 25,-

 

Torsdagshygge "Gjøl Lokalhistorisk Arkiv"

Torsdag den 13. oktober kl. 10.00 i Kildevang

Henny Christensen, Krista Kragh og Cecil, kommer og viser billeder fra og fortæller om Gjøl Lokalhistorisk Arkiv.

Vi glæder os til en formiddag i mindernes tegn.

Et arrangement i samarb. med Kildevang

 "Gammel Dansk og Stedsegrønt"

Koncert i Gjøl Kirke

Onsdag den 2. november kl. 19.30

Denne aften er der koncert med den kendte skuespiller Finn Bredahl, hans hustru Bente og Gjøl Kirkes organist Kristian Melchior Echwald.

Ved koncerten vil Finn Bredahl synge gamle danske revyviser, kombineret med evergreens, med fru Bente på saxofon. Undervejs vil Finn Bredahl fortælle anekdoter fra sit lange liv på teaterscenen.

Koncerten begynder i kirken kl. 19.30 og fortsætter under mere afslappede former i sognegården, hvor der også vil være kaffe til publikum.

Kaffe kr. 25,-

 

Spil Dansk Dag i Gjøl Kirke

Torsdag den 3. november kl. 10.00

Børnehavebørn inviteres i kirken sammen med deres bedsteforældre, forældre og andre, der har mulighed for det. Arrangementet byder på fællessang samt underholdning ved børnehavebørnene. 

Efter arrangementet i kirken er der kaffe i sognegården. 

Alle er velkomne.

 

Salmestafetten i Biersted Kirke

Onsdag den 16. november kl. 19.30


Vi synger salmer af Hans Adolf Brorson – ved kirkesanger Morten Krogh Mortensen.

Salmestafetten arrangeres i samarb. med Biersted, Vadum, Vedsted og Aaby Sogn.

De øvrige arrangementer i "Salmestafetten" kan ses her.

Menighedsrådsvalg 2016

Jfr. Bek. om lov af valg til menighedsråd § 32 skal valgbestyrelsen foranledige, at regler for opstilling og indgivelse af kandidatliste bekendtgøres.

Her kan læses Vejledning til kandidater

Her kan læses Regler for opstilling og indgivelse af alternative kandidatlister​
 

 

Salmestafetten i Vadum Kirke

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30


Vi synger salmer af Thomas Kingo - med musikpædagog Hanne Møller.

Salmestafetten arrangeres i samarb. med Biersted, Vadum, Vedsted og Aaby Sogn.

De øvrige arrangementer i "Salmestafetten" kan ses her.

 

Gudstjeneste og fællesspisning

Søndag den 9. oktober kl. 10.15

Vi mødes til gudstjeneste i Gjøl Kirke, hvor kirkesanger Thomas Rewes denne dag synger lidt ekstra for os.

For de, der har lyst, er der efterfølgende fælles-spisning og hyggeligt samvær i sognegården. 
Pris for varm mad kr.  25,-, som betales på dagen.

Tilmelding senest den 3. oktober til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / 51 51 46 48.
 

 

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 30. oktober kl. 10.15 i Gjøl Kirke

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

Kom og oplev en festlig gudstjeneste for hele familien, hvor Minikonfirmander, Spejdere og Kirkens Spirekor samt Børnekor medvirker.

Tema: Guds rige.


 

Allehelgen

Søndag den 6. november kl. 16.00 i Gjøl Kirke

Gudstjenesten Allehelgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Som det er tradition i Gjøl Kirke, vil navnene på de, der er døde i det forgangne år, blive nævnt, og vi vil tænde et lys for hver enkelt.
Efter gudstjenesten er der desuden mulighed for at få et lys til at sætte ud på de kæres grave. 

Gjøl Sognekor medvirker.

 

Debutkoncert ved Gjøl Herrekvartet 

 
Ved Gjøl Herrekvartets flotte debutkoncert i Gjøl Kirke onsdag den 3. august 2016 optog kulturanmelder Peter Wendelboe tre filmklip.
Filmene er panorama-film. Derved kan man lade panoramaet køre selv eller trække billedet rundt og op og ned med musen, så man kan følge sangerne og se rundt i kirken.
Filmene kan ses her.