Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Personale

 
Lone Risdahl Krogsgaard
Sognepræst

Kirkebakken 7, Gjøl
9440  Aabybro
Tlf. 98277050
Mobil 51514648
lrk@km.dk
Træffes efter aftale
Fri mandag
Morten Krogh Mortensen
Præstesekretær

Nørredigevej 123, Gjøl
9440  Aabybro
 
Tlf. 96964699 Træffes tirsdag og fredag
kl. 9.30 - 12-30
Kristian Melchior Echwald
Organist

Limfjordsgade 184 E, Gjøl
9440  Aabybro
 Tlf. 35149053
 Mobil 20789053
 melchiorechwald@hotmail.com
 
Thomas Rewes
Kirkesanger

Nørredigevej 122, Gjøl
9440  Aabybro
Tlf. 28352732
thomas@rewes.dk 
 
Lisbeth Nymark Sørensen
Babysalmesang
   
Pia Bejlegaard
Graver

Rønnebærvej 1, Gjøl
9440  Aabybro
Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk
Træffes bedst på mobil 20237450
Fri mandag
Dorthe Linde Sørensen
Gravermedhjælper samt
Servicemedarbejder

Smedevej 16, Biersted
9440  Aabybro
Tlf. 98269039
Mobil 24808622