Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Personale

 

Mogens Jeppesen
Konstitueret sognepræst

Tlf. 60954926
Mobil 64637026
romjeppesen@gmail.com

 

Sygemeldt

Lone Risdahl Krogsgaard
Sognepræst

Kirkebakken 7, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277050
Mobil 51514648
lrk@km.dk
Træffes efter aftale
Fri mandag
Morten Krogh Mortensen
Præstesekretær

Nørredigevej 123, Gjøl
9440 Aabybro
 
Tlf. 96964699
mokm@km.dk
Træffes tirsdag og fredag
kl. 9.30 - 12-30
Tove Bitsch Antonsen
Organist

Jyllandsgade 11 st
9520 Støvring
Tlf. 26821115
tove.b.a@mail.dk
 
Thomas Rewes
Kirkesanger

Nørredigevej 122, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 28352732
thomas@rewes.dk 
 
Lisbeth Nymark Sørensen
Babysalmesang
   
Pia Bejlegaard
Graver

Rønnebærvej 1, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk
Træffes bedst på mobil 20237450
Fri mandag
Dorthe Linde Sørensen
Gravermedhjælper samt
Servicemedarbejder

Smedevej 16, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98269039
Mobil 24808622
 
Jette Hougaard Jensen
Gravermedhjælper

Skodsborgvej 100
9270 Klarup
Tlf. 26643578