Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Gjøl Kirkes hjemmeside

  • Forslag til Gjøl Kirkes hjemmeside?
  • Mangler eller fejl?
  • Alle kommentarer er meget velkomne.
 

Hjemmeside-redaktør                                                    Webmaster 

Morten Krogh Mortensen                                                              Tiger Media A/S
Nørredigevej 123, Gjøl                                                                 Gammel Gugvej 17C
9440 Aabybro                                                                              9000 Aalborg

T
lf. 9696 4699                                                                             Tlf. 96 500 300
Mail: mokm@km.dk                                                                      Mail: jacob@tigermedia.dk