Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Gjøl Kirkes hjemmeside

  • Forslag til Gjøl Kirkes hjemmeside?
  • Mangler eller fejl?
  • Alle kommentarer er meget velkomne.
 

Hjemmeside-redaktør                                                    Webmaster

Eva Werner Hald                                                                    Tiger Media A/S
Lykkegårdsvej 8, Gjøl                                                             iGammel Gugvej 17C
9440 Aabybro                                                                      ii9000 Aalborg

Tlf. 6013 9333                                                                      Tlf. 96 500 300
E-mail: gjoelkirke@gmail.com                                                   E-mail: jacob@tigermedia.dk