Gjøl Kirke
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Gjøl Kirkegårdskontor
Kirkebakken 9, Gjøl
9440 Aabybro

Tlf. 98277290
Mobil 20237450

Gjøl Kirkes hjemmeside

  • Forslag til Gjøl Kirkes hjemmeside?
  • Mangler eller fejl?
  • Alle kommentarer er meget velkomne.
 

Hjemmeside-redaktør 

Morten Krogh Mortensen
Nørredigevej 123, Gjøl
9440 Aabybro            

Tlf. 9696 4699           
Mail: mokm@km.dk