Oversigt


Velkommen til gudstjeneste i Gjøl Kirke

Her kan du se gudstjenestens forløb. Til venstre på siden kan du i oversigten finde Trosbekendelsen og Fadervor


Indledning 


Præludium 

Indgangsbøn 

1. salme
 
Hilsen:
Præst: Herren være med jer!
Menighed: Og Herren være med dig! 

Kollekt (bøn):
Præst: Lad os alle bede........
Menighed: Amen 


Ordet 

(menigheden rejser sig)
Læsning fra Det Gamle Testamente 

2. salme
Evt. dåb vil finde sted her (den følgende læsning + Trosbekendelsen udelades da) 

(menigheden rejser sig)
Læsning fra Det Nye Testamente 

Trosbekendelsen 

3. salme 

Prædiken:
Præst: Dette hellige evangelium ifølge evangelisten ...
(menigheden rejser sig)
Menighed: Gud være lovet for sit glædelige budskab

Evangeliet læses (derefter sætter menigheden sig) 

Prædiken slutter med kirkebøn, meddelelser og velsignelse.
Præst(menigheden rejser sig): Lad os med apostlen ønske for hinanden
 
4. salme 


Nadver (kun ved gudstjenesten kl. 10.15)

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn:
Vi takker dig, Gud Fader almægtige.... 


(fortsættes i næste spalte)

 

Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, 
Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Præst: Opstandne Herre og frelser.....
Menighed: Amen
Præst: Vor Fader, du som er i himlene.....
Menighed: Amen
Præst: (menigheden rejser sig)
Vor Herre Jesus Kristus tog.....
(menigheden kan sætte sig, nadvergæster går op til alteret, mens der synges)

O du Guds lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig! 

Brød og vin deles ud

Efter altergang synges: 

Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker.
Og hvor der brydes helligt brød, 
der skal forkyndes Herrens død
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen os at hente hjem
og i dit rige samle. 


Afslutning

Kollekt (bøn):

Præst: Lad os alle bede.....
Menighed: Amen 

Velsignelse (menigheden rejser sig): 
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig...
Menighed: Amen, Amen, Amen! 

5. salme 

Udgangsbøn 

Postludium 
(menigheden bliver siddende under postludium, undtagen ved barnedåb)