Oversigt


Velkommen til gudstjeneste i Gjøl Kirke

Her kan du se gudstjenestens forløb. Til venstre på siden kan du i oversigten finde Trosbekendelsen og Fadervor

 

Indledning / Velkomst

Bedeslag

Præludium 

Indgangsbøn 

1. salme
 
Hilsen:
Præst: Herren være med jer!
Menighed: Og Herren være med dig! 

Kollekt (bøn):
Præst: Lad os alle bede........
Menighed: Amen 

Ordet 

Læsning fra Det Gamle Testamente 

(menigheden rejser sig)

2. salme
Evt. dåb vil finde sted her (den følgende læsning + Trosbekendelsen udelades da) 

Læsning fra Det Nye Testamente 

(menigheden rejser sig)

Trosbekendelsen (synges stående) 

3. salme 

Prædiken:
Præst: Dette hellige evangelium ifølge evangelisten ...
(menigheden rejser sig)
Menighed: Gud være lovet for sit glædelige budskab

Evangeliet læses (derefter sætter menigheden sig) 

Prædiken slutter med kirkebøn, meddelelser og velsignelse.
Præst(menigheden rejser sig): Lad os med apostlen ønske for hinanden
 
4. salme 


Nadver (kun ved gudstjenesten kl. 10.15)

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn:
Vi takker dig, Gud Fader almægtige.... (fortsættes i næste spalte)

 

Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, 
Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!

Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Præst: Opstandne Herre og frelser.....
Menighed: Amen
Præst: Fader Vor, du som er i himlene.....
Menighed: Amen
Præst: (menigheden rejser sig)
Vor Herre Jesus Kristus tog.....
(menigheden kan sætte sig, nadvergæster går op til alteret, mens der synges)

O du Guds lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig! 


Brød og vin deles ud

Efter altergang synges: 

Du som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng.Afslutning

Kollekt (bøn):

Præst: Lad os alle bede.....
Menighed: Amen 

Velsignelse (menigheden rejser sig): 
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig...
Menighed: Amen, Amen, Amen! 

5. salme 

Meddelelser

Udgangsbøn 

Postludium 
(menigheden bliver siddende under postludium, undtagen ved barnedåb)