Møder

  • Gjøl Menighedsråd holder møde i Gjøl Sognegård kl. 19 den tredje tirsdag i hver måned (juli og december måned undtaget).
  • Alle møder er offentlige (en del af mødet kan dog være lukket), og alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i menigheds-rådets arbejde.
 

Nyheder/info

  • Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og andre relevante nyheder i Gjøl Kirkeblad, der udkommer 4 gange om året.
  • Referater fra rådsmøderne kan ses i kirkens våbenhus samt her på kirkens hjemmeside.
  • Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådet - en liste over medlemmer kan ses her

 Mødekalender 2017

  

 Dato

 Tid

 Møde

 Sted

 Bemærkninger

 17.01.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 14.02.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 21.03.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 18.04.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 16.05.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 20.06.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 15.08.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 19.09.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 10.10.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården  
 21.11.2017  19.00  Menighedsråd  Sognegården