Møder

  • Gjøl Menighedsråd holder møde i Gjøl Sognegård kl. 19 den tredje tirsdag i hver måned (juli og december måned undtaget).
  • Alle møder er offentlige (en del af mødet kan dog være lukket), og alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i menigheds-rådets arbejde.
 

Nyheder/info

  • Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og andre relevante nyheder i Gjøl Kirkeblad, der udkommer 4 gange om året.
  • Referater fra rådsmøderne kan ses i kirkens våbenhus samt her på kirkens hjemmeside.
  • Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådet - en liste over medlemmer kan ses her

Menighedsrådet ved Gjøl Kirke

 
Jørn Rytter

Grebjerg 25, Gjøl
9440 Aabybro
 

Tlf. 98277110
Mobil 40567110
jrytter@nordfiber.dk

Menighedsrådsformand
Formand f. Præstegårdsudvalg
Niels Eske Nyhus

Marken 10, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277670
Mobil 40827373
nen@nyhusconsult.dk
Næstformand
Kontaktperson

Sekretær
Formand f. Valgudvalg
Formand f. Grønt udvalg

Lone Risdahl Krogsgaard

Kirkebakken 7, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277050
Mobil 51514648
lrk@km.dk
Sognepræst
Formand f. Kirkebladsudvalg
Jonna Uttrup

Limfjordsgade 82B, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277443
Mobil 23667270
mogens.uttrup@privat.dk
Kirkeværge
Helge Jensen

Marken 65, Gjøl
9440  Aabybro
Mobil 40526470
estherhelge@hotmail.com
Kasserer 
Ellen Houlbjerg

Taffelanden 7, Gjøl 
9440 Aabybro
Tlf. 98136047
Mobil 25647125
ellenhoulbjerg@gmail.com​
Medlem
Formand f. Aktivitetsudvalg
Lone Kjellerup

Limfjordsgade 157, Gjøl 
9440 Aabybro
Mobil 22442642
lonekjellerup157@gmail.com
Medlem
Formand f. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Pia Bejlegaard

Rønnebærvej 1, Gjøl 
9440 Aabybro
Tlf. 98277374
Mobil 20237450
pia@gjoelkirke.dk
Medarbejderrepræsentant
Rikke Kjær Christensen

Langesbjergvej 68, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277247
Mobil 51360958
gjoeltrold@hotmail.com
Suppleant
Kay Werner

Mølstubvej 10, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98277197
Mobil 21818350
kaywerner@webspeed.dk
Suppleant