Oversigt

Klik på billederne for at se dem i stor udgave
 

Kalkmalerier

Kalkmalerierne i Gjøl Kirke er fra sidste halvdel af 1400-tallet. De er alle evangeliske, dvs. de har evangeliske paralleller, skønt de er fra det Gamle Testamente. Der er ingen helgenbilleder, hvilket tyder på, at reformationens evangeliske tanker allerede på dette tidspunkt er slået igennem her. Billederne blev alligevel kalket over efter reformationen i 1536, men blev fundet og afdækket ved restaurering i 1907.

Desværre faldt en del af nordøstre hvælv ned i 1942, da der under restaureringen skulle graves en kanal til centralvarmerør - muren skred ned i udgravningen. Herved gik en del af kalkmalerierne tabt.Abrahams trosprøve


Abraham har af Gud fået den ubegribelige besked om at gå til Moria Bjerg og ofre sin eneste søn Isak. Man ser Abraham på vej til offerstedet med Isak. Abraham er klædt som en herremand på Christian d. III's tid. Han har en slagtekniv i sin ene hånd.

Isak går intetanende med brændet og ilden til sit eget offer - parallelt til Kristus, som også selv bar sit kors til sit offersted Golgata. Abraham løfter offerkniven mod Isak, men en engel holder kniven tilbage. I stedet får han lov til at ofre et lam. Offerlammet har altid været symbol på Jesu død på Golgata.


Jakobs drøm

Isaks søn Jakob er flygtet fra sin bror Esavs vrede. Man ser ham ligge og sove i ødemarken med en sten som hovedpude (Betel).

I en drøm ser han himmelstigen, hvorpå Guds engle stige op og ned, og øverst ser han Gud Herren selv, der siger: ”Frygt ikke! Det land, du hviler på, vil jeg give dig og dit afkom - og i din slægt skal alle jordens slægter velsignes”

Det evangeliske er her forjættelsen om, at i Jakobs slægt skal verdens frelser fødes. Jesus bliver menneskers forbindelsesstige mellem himmel og jord. Billedet har perspektiv: Englene og Gud er mindre end Jacob i forgrunden.


Kobberslangen i ørkenen

Under ørkenvandringen er mange af Israels folk blevet bidt af giftige slanger og vil dø. Til redning laver Moses en kobberslange, hængt på en korsformet pæl. Alle slangebidte, der retter blikket mod det, bliver frelst og overlever.

Moses kendetegnes ved 2 horn samt kæppen, som han slog vand af klippen med til det tørstige folk. Ud for hans mund ses mystiske tegn - en trylleformular?

Den evangeliske tanke er Johs. 3. 14-16: "Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, må Menneskesønnen ophøjes... for at enhver, som tror på Ham, skal have evigt liv."


Messias' stamtræ

Jesu stamfar' Jesse - eller Isaj, Davids far - ses liggende udstrakt over vindueskarmen (hans hoved mangler). Fra hans bryst skyder et træ, der forgrener sig til Israels 12 stammer, repræsenteret ved Jacobs 12 sønner, der er gengivet med sceptre og kroner eller anden hovedbeklædning. Deres navne kan ses på maleriet.

Midt i billedet sidder - som frugten på værket - Jomfru Maria som himmeldronning med Jesusbarnet på skødet. At alle Jakobs 12 sønner sidder i kreds om Maria og barnet - som frugter i træet - siger vel, at evangeliet om frelse i troen på Jesus Kristus er for alle folk og stammer.