Oversigt

Klik på billederne for at se dem i stor udgave
 

Epitafier

I øverste buefag på skibets nordvæg hænger et fornemt epitafium til minde om to af kirkens præster og deres fælles hustru.

Niels Pedersen Bjerregaard virkede som sognepræst ved kirken fra 16. juni 1648 til sin død 5. februar 1656 - 37 år gammel. Han efterlod sig hustuen Mette Sørensdatter Bhi og 3 sønner. Han efterfølger, Lauridts Poulsen, overtog ikke alene embedet, men åbenbart også hustruen. Da han døde den 30. april 1884, 63 år gammel havde han og Mette Bhi sammen 9 børn. Hun dør 3 år senere 60 år gammel.
På nordvæggen hænger også den imponerende mindetavle for Johannes Hasse, der ejede Birkumgård sidst i 1600-tallet. Tavlen er opsat af hans hustru Eva Marie Ibsin. Indskriften lyder: ”Til hendes opstandene Herres Jesu Ihukommelse haver Eva Marie Ibsin sl. Johs. Hasses på Gjøl arvesiddende efterlevende enke denne af hendes egen haand gjorte tavle ladet hinsætte i 1698.”

Epitafiet består af et maleri af Jesu opstandelse omgivet af en meget kunstfærdigt udskåret træramme belagt med guld. Det er rimeligt at antage, at fru Eva Marie har malet billedet med ” egen haand”. Men hun har nok ikke lavet rammen. Parrets gravsten kan ses i gulvet lige før trappen til koret